Psychologische begeleiding bij verzuim

Wij maken samen met de werknemer factoren inzichtelijk die tot het verzuim leiden. Met ons motto “Samen doen" zorgen wij binnen vijf werkdagen voor een eerste afspraak. Met de werknemer en het bedrijf wordt er in afstemming direct gewerkt aan een re-integratieplan. Met professionele en efficiënte behandeling wordt duurzame werkhervatting georganiseerd.

Geïnteresseerd? Wij gaan graag met u in gesprek om uw wens te vertalen in ons aanbod, met een offerte op maat.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over psychologische begeleiding bij verzuim vindt u in de brochure:

PDF Weer duurzaam inzetbaar

Psychologische ondersteuning bij ontslag

Ontslag is een hele klap. Als bedrijf wil je mensen graag ondersteunen. Wij zorgen voor begeleiding, om van daaruit stapsgewijs te onderzoeken welke aspecten van werk nu precies belangrijk zijn voor iemand. Daarnaast bekijken we welke kansen en mogelijkheden ook bij die persoon passen.

Duurzaam inzetbaar met psychische fitheid

Elke organisatie is gebaat bij gezonde, energieke en fitte werknemers. Want zieke werknemers kosten uw bedrijf veel geld. Bij duurzame inzetbaarheid denkt men het eerst aan lichamelijke fitheid. Psychologische fitheid is echter net zo belangrijk, maar een stuk complexer. Dit is een van de redenen waardoor u controle op ziekteverzuim kunt verliezen. Wij helpen samen met u om deze ingewikkelde factoren inzichtelijk te maken, en ontzorgen u op verschillende niveaus:

  • Preventief. Voorkomen van ziekteverzuim met ons aanbod Coaching en training.
  • Met ziekmelding. Inzichtelijk krijgen wat er nu speelt met ons aanbod Arbeid en gezondheid.
  • Met werkhervatting. Een duidelijk tijdsplan met uren- en werkzaamhedenopbouw en effectieve behandeling van psychologische klachten met ons aanbod Arbeid en gezondheid.
  • Met vastgelopen re-integratie trajecten. Als er geen voortgang meer is in het huidige traject analyseren wij de beperkingen en komen met een voorstel.
  • Organisatieanalyse en advies. Onderzoeken welke factoren in uw bedrijf leiden tot een hoog ziekteverzuim en wat eraan te doen, met ons aanbod Advies.

Om blinde vlekken in verzuim op te sporen maken wij een eerste ordening tussen enerzijds factoren die de ziektedrempel beïnvloeden (in relatie tot de verzuimfrequentie), en anderzijds factoren die de werkhervattingsdrempel beïnvloeden (in relatie tot de verzuimlengte). Beide drempels bevatten zichtbare én verborgen persoonlijke- en organisatiefactoren. 

De eerste vraag aan u is dan ook: hoe krijgt u de niet zichtbare factoren - zowel in de persoon als in uw organisatie- zichtbaar. Check hier uw blinde vlek met onze verzuimcheck.

Loopbaan begeleiding

Wij helpen je bij het zoeken naar voldoening in je werk. Wij richten ons niet op competenties of beroepskeuzetests, maar begeleiden je om jouw droombaan die helemaal bij jou past binnen handbereik te krijgen. 

Coaching & Training

Werk aan meer flexibiliteit om te overleven in het sterk veranderende landschap van de markt. Leer jezelf kennen en zo visie, leiderschap en autonomie van je zelf om je eigen werk/bedrijf vorm te geven. Daarom verzorgen wij coaching en trainingstrajecten voor leidinggevenden en medewerkers. Samen doen is daarbij ons uitgangspunt. Coaching en trainingen worden zowel in-company als op ons centrum in Veghel of Nijmegen verzorgd, of per e-coaching via skype of mail.

Naast coaching op maat leveren wij thema trainingen (individueel of in een groep):

  • Relationeel leiderschap: U leert effectief leidinggeven in het uitvoeren van taken, en u leert hoe u een optimale werkgever/werknemerrelatie creëert.
  • RET jezelf: (Rationeel Emotieve Therapie) U leert rationeel omgaan met steeds terugkerende lastige gevoelens in situaties.
  • Train je mind: U leert door middel van mindfulness de aandacht te richten op datgene wat voor u wérkelijk belangrijk is.
  • Priori-tijd: U leert meer te ontspannen, uw tijd beter in te delen en uw prioriteiten scherper te stellen. 

Organisatie advies

Wilt u meer helderheid over welke organisatiefactoren bijdragen tot hogere bevlogenheid en welke verzuimgedrag kunnen verminderen?  Wij stellen samen met u en uw medewerkers een gedegen analyse op met behulp van tests en interviews binnen uw organisatie. Dit leidt tot een advies om op organisatieniveau bevlogenheid toe te laten nemen en ziekteverzuim terug te dringen. Voor een bedrijf met honderd medewerkers levert het terugdringen van één procent ziekteverzuim al gauw 100.000 euro op.

Onze organisatiepsycholoog denkt graag met u mee over de organisatiebrede aanpak van toenemen van bevlogenheid en en afnemen van het verzuim binnen uw organisatie. 

 

Beter slapen voor ondernemers

Om beter te presteren, hebben wij een speciaal programma voor ondernemers op www.wakkereondernemers.nl. Hier kunt u een GRATIS e-book downloaden: "WAKKER ONDERNEMEN met 7 slaapverbeteraars". Daarna kunt u een speciaal programmma volgen.