Vergoedingen Gemeenten voor Jeugd (tot 18 jr)

Voor kinderen en Jeugd tot 18 jaar: contracten met gemeente Veghel en 19 omliggende gemeenten (omtrek regio: Oss, Den Bosch, St Oedenrode, Cuijk).

Volledige vergoeding (geen eigen risico) op verwijzing van:

 • Indicatie van het Centraal Jeugdteam of,
 • Huisarts of
 • Kinderarts of Jeugdarts/ GGD

Voor 2018 en voor 2019 hebben wij budget toegekend gekregen vanuit de gemeenten, dus hiermee kunt u bij ons terecht voor vergoede behandeltrajecten. Bij vragen en aanmeldingen kunt u gerust contact opnemen met ons secretariaat.

 

Vergoedingen zorgverzekaars

Wij hebben contracten met de vier grootste verzekeraars voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ:

 

Vergoeding zorgverzekeraars 2018/2019:

Voor GB-GGZ en S-GGZ

Contracten, volledige vergoeding:

 • VGZ-groep                   
 • CZ - groep                   
 • Zilverenkruis (Achmea)
 • Multizorg                     
 • DWS

Geen contracten maar wel vergoeding:

Menzis (restitutiepolis wordt 100% vergoed)

Friesland (restitutiepolis wordt 100% vergoed)

 

Bij de restitutiepolissen kost de behandeling u niets (buiten uw eigen risico). U tekent u een acte van Cessie, waarmee de rekening dirct naar de zorgverzekeraar gaat.

Bij een Naturapolis krijgt u de rekening thuis, deze betaaalt u. En u dient deze zelf in bij de zorgverzekeraar. Die zal dan een deel vergoeden. Elke zorgverzekeraar heeft een eigen berekening voor dit eigen deel (30-60% buiten het eigen risico), vraag dit dus zelf na.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorgverzekeraars, dient er een volledige verwijzing te zijn van de Huisarts of Bedrijfsarts.

Hiervoor geldt:

 • wettelijke eigen risico
 • geen eigen bijdrage (met uitzondering van een naturapolis van Menzis, DSW en Friesland)

 

 

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) 

Bij GB-GGZ gaat het om "enkelvoudige" problemen die rond de 3-6 of-10 sessies verholpen kunnen worden. De hoeveelheid sessies wordt bepaald door de ernst, het risico en de complexiteit van de klacht. Alle handelingen worden per minuut geregistreerd in een producprestatie. Alleen behandelingen met een geldige verwijzing en voor een DSM diagnose worden vergoed.

 

Specialistische GGZ (S-GGZ)

Bij de S-GGZ  gaat het met nadruk om complexe en langdurige behandeling met een DSM diagnose, waarvoor verwijzing van de huisarts nodig is. Ook complexe diagnostiek als Neuro-psychologisch onderzoek, met een daaraan gekoppelde behandeling valt onder een verzekerd S-GGZ traject.

 

Niet verzekerde zorg

Voor niet-verzekerde zorg ontvangt de cliënt een factuur (à 101,03 euro per 45 min contacttijd). Dit geldt voor:

 • begeleidingen die niet onder een DSM diagnose vallen
 • begeleidingen zonder verwijzing 
 • bij niet op komen dagen: no show
 • aanpassings-stoornissen/ verwerkingsproblemen
 • leerproblemen
 • slaapproblemen
 • levensfase problemen,
 • specifieke fobie
 • relatietherapie

 

Overige tarieven

IQ bepaling:

IQ bepaling valt buiten de verzekerde zorg en dient door de aanvragende instantie/persoon zelf te worden bekostigd.

 • Kosten €590,-
 • Bij complexe factoren op offertebasis
 • Kosten zijn exclusief reistijd

 

Groepen

Train je in slaap: voor 5 maal 1,5 uur voor een groep van minimaal vier deelnemers € 475,50
                           per persoon

 

Mindfulness:        voor 8 maal 1,5 uur voor een groep van minimaal vier deelnemers € 355,00
                           per persoon

 

Bedrijven

Voor bedrijven gelden bij reintegratie en behandeling, soortgelijke tarieven als voor ons standaard consult (naast aanvullende kosten). Zie de brochure werkgeverstraject: Weer duurzaam inzetbaar. Voor coaching, training en organisatie advies gelden andere tarieven die separaat opvraagbaar zijn.