Specialistische GGZ (S-GGZ), psychotherapie

Als je langdurige problemen ervaart op verschillende terreinen, waarbij diepere persoonlijkheidspatronen een rol spelen, dan is langduriger intensieve therapie nodig. Daarvoor is onze Specialistische GGZ (S-GGZ), psychotherapie beschikbaar. Deze zorg wordt vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Wel hebben wij een beperkt aanbod op dit gebied door de beschikbaarheid van twee psychotherapeuten en door beperkingen van verzekeraars in het leveren van zorg. Voor deze zorg dient u een verwijzing via uw huisarts en/of POH GGZ te hebben.