Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte therapievorm. Er bestaan veel protocollen met deze behandelwijze. Voor onzekerheid, angstklachten, somberheidsklachten, boosheidsklachten, maar ook dwanggedrag, eetgedrag, en verslavingsgedrag is deze behandelwijze een uitkomst. Ook vormt cognitieve gedragstherapie een belangrijke ondersteuning bij slapeloosheid, hoofdpijn en andere lichamelijke klachten. Onze praktijk is sterk gericht op deze behandelwijze. Er zijn verschillende psychologen opgeleid tot cognitief gedragstherapeut die hebben voldaan aan de opleidingseisen van de vereniging van cognitieve gedragstherapie (VGCt).

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op iemands gemoedstoestand. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

De nadruk ligt op anders leren denken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Combinatie

Cognitieve gedragstherapie combineert het een met het ander; zowel anders leren denken als anders leren doen.  Eerst vindt er een analyse plaats van de factoren in gedrag en gedachten die de klachten beïnvloeden. De behandeling bestaat uit huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt in anders leren denken en doen.

Meer weten?

Voor meer informatie zie de website van de vereniging van cognitieve gedragstherapie: VGCT