Relatie-gesprekken

Na een vakantie, met veel ruzies of geen contact meer, kan de relatie onder druk komen te staan. Relatietherapie is dan de uitkomst om beter met elkaar om te gaan en meer voor elkaar te gaan voelen. In de therapie wordt eerst de relatiekwaliteit besproken en hoe men op dit punt is gekomen. Dan wordt er gewerkt een het ombuigen van omgangspatronen en communiatie, zodat er minder ergernis ontstaat en er meer respect voor elkaar komt. Dan kan er ook weer tijd en energie in de relatie worden gestoken, van waaruit meer verbondenheid ontstaat. Eventuele seksuele problemen, zijn dan ook makkelijker met elkaar te overwinnen.

Partner-relatiegesprekken worden bij ons gegeven door zeer ervaren psychologen. 

 

Mediation

Met de beslissing om als partners uit elkaar te gaan, kan het handig zijn een professionele gesprekspartner te betrekken om het scheidingsproces in goede banen te leiden. Met aandacht voor emotionele processen, maar met als doel om te komen tot een goede oplossing voor de scheidende partijen, alsook het welzijn van eventueel betrokken kinderen (met een ouderschapsplan).

 

Systeem-therapie

Een persoon uit een gezin komt in behandeling. In het kader van de “beperking” van deze persoon worden overige gezinsleden betrokken. De gezinsleden leren om deze persoon te begrijpen en te ondersteunen met een verbeterde wijze van omgang, waardoor het gezin een veilige omgeving kan worden die het therapeutisch proces versterkt.

Vooral in het kinder- en jeugdteam voorzien zeer ervaren psychologen in systeemtherapie.