ADHD en ADD bij volwassenen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ADHD kan voortduren tot in de volwassenheid. De diagnose ADHD wordt bij volwassenen alleen gesteld als deze persoon ook als kind al aan ADHD leed. Sommige diagnostische criteria in de DSM-IV, zoals 'overal inklimmen' passen minder goed bij volwassenen, en moeten bij volwassenen anders worden omschreven, bijvoorbeeld als ‘innerlijke onrust’. Bij volwassenen met ADHD treden de symptomen van hyperactiviteit wat minder op de voorgrond. De aandachtszwakte blijft echter bestaan, waardoor volwassenen met ADHD niet goed in staat zijn het eigen gedrag te organiseren en te plannen. Typische eigenschappen van volwassenen met ADHD zijn: chaotisch en rusteloos gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief persoonlijke en werkrelaties aangaan en weer beëindigen, eigenwijsheid, chronische autoriteitsconflicten, vaak wisselen van baan en een lage frustratietolerantie. Vaak is hun prestatie- en opleidingsniveau lager dan je op grond van hun intelligentie zou mogen verwachten. Evenals bij kinderen kenmerkt het beloop zich door weinig of geen vrienden hebben en betrokken raken bij antisociale activiteiten. Daar komen nog kenmerken bij als verkeersongevallen, onderpresteren op het werk, middelenmisbruik en het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.

ADD, aandachtstekort, slechte concentratie, dromerigheid, wordt de laatste tijd bij volwassenen meer onderkend. Vaak door moeite met plannen, voorgenomen plannen niet uitgevoerd krijgen, vaak dingen kwijt zijn, niet teveel tegelijk aan kunnen, maar vooral achterblijvende prestaties tegenover de oorspronkelijke capaciteiten. Volwassenen met ADD hebben een manier van omgaan met het aandachtstekort ontwikkeld, waardoor het minder opvalt dan bij kinderen, maar klachten kunnen hier wel op terug te voeren zijn. 

In onze praktijk stellen we met een diagnostisch interview, eventueel aangevuld met neuropsychologisch onderzoek ADHD of ADD vast. Hierop kan coaching, mindfulness en cogmed training plaats vinden. Desgewenst kan door onze korte lijnen met een vrijgevestigde psychiater de diagnose gedefinieerd worden en met proefmedicatie worden gestart.