Emotionele problemen

Alle kinderen ondergaan emoties. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, spreken we van emotionele problemen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, faalangst, angsten, obsessies, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid en piekeren.

Vaak gaan emotionele problemen samen met gedragsproblemen. Als een kind zich niet lekker in zijn vel voelt, gedraagt het zich daarnaar. Dit blokkeert zijn verdere ontwikkeling en veroorzaakt vaak weer nieuwe problemen. De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische incidenten zijn. Samen met uw kind onderzoeken we waar de emoties en het gedrag  vandaan komen. We werken met een passende behandeling aan de problemen, zodat uw kind weer kind kan zijn.