Autisme of Asperger bij volwassenen

Autisme ontstaat vaak al vroeg in de kinderjaren en blijft levenslang bestaan. Kenmerken van autisme zijn:

  • Beperkingen in de omgang met anderen: geen oogcontact maken, niet tot samenspel of vriendschap kunnen komen.
  • Beperkingen in de communicatie: (ernstig) gestoorde taalontwikkeling, eigenaardig woordgebruik.
  • Afwezigheid van denken in symbolen of geen fantasie.
  • Een star patroon van steeds terugkerend stereotiep gedrag of bewegingen: belangstelling voor ongebruikelijke zaken, extreem gehecht zijn aan bepaalde voorwerpen, en extreem gehecht zijn aan vaste rituelen, zoals een vaste volgorde bij het aankleden.
  • Weerstand tegen veranderingen. Kinderen hebben al voor hun derde jaar één of meer van deze kenmerken.

In onze praktijk melden mensen zich meestal niet met bovenstaande klachten, maar met relatieproblemen, of problemen op hun werk. Vaak raken ze in de war na een ingrijpende verandering in hun leven. Met een diagnostisch interview wordt bekeken of er sprake is van autisme of Asperger, eventueel aangevuld met neuropsychologisch onderzoek. Hierna bieden we ondersteuning om met specifieke kenmerken om te gaan.